Euro Silesia Sp. z o.o. mieści się w Opolu przy ul. Ozimskiej 48, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000211505. Posiada wpis do rejestru placówek szkoleniowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 214 000,00 zł.

Euro Silesia Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości - obiektu biurowego oraz działki w centrum Opola przy ulicy Ozimskiej 48 oraz obiektu Handlowo - Usługowego w Tułowicach przy ul. Porcelitowej 1, dla których Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP10/00120013/6.

Zarząd Spółki:
Bogdan Chwaliński
Eugeniusz Rurynkiewicz
Witold Jaworski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu


KRS 0000211505
NIP: 7542772056
Regon: 532451564


Misja
Misją firmy jest świadczenie usług najwyższej jakości, w pełni satysfakcjonujących naszych Klientów. Pragniemy rozwijać nasze doświadczenie i zdobytą wiedzę wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży nieruchomości oraz szkoleń i rozwoju osobowości.
Naszą wizją jest stworzenie silnej merytorycznie i kapitałowo firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, która będzie zdolna do podejmowania coraz to większych przedsięwzięć.